حفظ تعادل با هالتر

حفظ تعادل با هالتر
حفظ تعادل با هالتر
عضله فرعی
عضله دوقلو
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : چهارسر ران

سطح تمرین : متوسط

1. برای شروع ، هالتر رو پشت شانه ها قرار داده و دست ها را با فاصله زیاد از هم نگه دارید .

2. با یک حرکت ناگهانی ( انفجاری ) هالتر را به بالا پرتاب کرده و خود را به زیر هالتر بکشید.

3. آرنج ها را قفل کرده و هالتر را بالای سر نگه دارید. بالاتنه را صاف نگه داشته به حالت اسکوات ،  باسن را بین پاها پایین ببرید.

4. تا جایی که ....  پایین رفته و سپس به وضعیت شروع برگردید. هالتر را با دقت پایین بیاورید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)