ساق پا نشسته با هالتر

ساق پا نشسته با هالتر
ساق پا نشسته با هالتر
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : عضله دوقلو

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)