پرس ساق

پرس ساق
پرس ساق
وسیله تمرینی
دستگاه

عضله اصلی : عضله دوقلو

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)