پرس ساق پا با دستگاه پرس

پرس ساق پا با دستگاه پرس
پرس ساق پا با دستگاه پرس
وسیله تمرینی
دستگاه

عضله اصلی : عضله دوقلو

سطح تمرین : مبتدی

1. داخل دستگاه پرس بنشینید. پاها را در مقابل خود روی صفحه قرار داده و آنها را به اندازه عرض شانه از هم باز کنید.

2. دسته های ایمنی را آزاد کرده و صفحه را تا جایی که پاها کاملا کشیده شوند ، به بالا فشار دهید. زانو ها را قفل نکنید. بالاتنه و پاها باید زاویه 90 درجه داشته باشند. حالا با دقت پاها را روی صفحه پایین بیاورید تا فقط پنجه های پا روی آن قرار داشته و پاشنه پا آزاد باشد. این وضعیت شروع خواهد بود.

3. همزمان که نفس تان را بیرون می دهید ، با انقباض عضلات ساق پا و بلند کردن پاشنه پا (بالا کشیدن مچ ها) صفحه را به بالا پرس کنید. زانوها را حین حرکت ثابت نگه داشته و خم نکنید. یک ثانیه در این حالت مکث کنید.

4. همزمان که به داخل نفس می کشید ، به آرامی و با پایین آوردن پاشنه پا و خم کردن مچ ها ، به وضعیت شروع بازگردید.

5. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

هشدار: هنگام پایین آوردن پاها روی صفحه مراقب باشید. اگر پاها سر بخورند و دسته های ایمنی رها شده باشند ، دچار آسیب جدی خواهید شد.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: می توانید این حرکت را هر بار با یک پا انجام دهید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)