ساق پا روی دمبل

ساق پا روی دمبل
ساق پا روی دمبل
وسیله تمرینی
دمبل

عضله اصلی : عضله دوقلو

سطح تمرین : متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)