ساق پا با کش تمرینی

ساق پا با کش تمرینی
ساق پا با کش تمرینی
وسیله تمرینی
تسمه

عضله اصلی : عضله دوقلو

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)