ساق با غلتک (قرقره)

ساق با غلتک (قرقره)
ساق با غلتک (قرقره)
وسیله تمرینی
رول فوم

عضله اصلی : عضله دوقلو

سطح تمرین : متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)