ساق نشسته با دمبل ، تک پا

ساق نشسته با دمبل ، تک پا
ساق نشسته با دمبل ، تک پا
وسیله تمرینی
دمبل

عضله اصلی : عضله دوقلو

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)