مچ پا روی غلتک

مچ پا روی غلتک
مچ پا روی غلتک
وسیله تمرینی
رول فوم

عضله اصلی : عضله دوقلو

سطح تمرین : متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)