ساق پا نشسته با دستگاه

ساق پا نشسته با دستگاه
ساق پا نشسته با دستگاه
وسیله تمرینی
دستگاه

عضله اصلی : عضله دوقلو

سطح تمرین : مبتدی

1. روی دستگاه نشسته و پنجه های پا را روی صفحه تعبیه شده در دستگاه قرار دهید.

2. پد نگهدارنده ران ها را متناسب با ارتفاع پاهای خود تنظیم کنید. قسمت پایینی ران های خود را زیر پد قرار دهید. دست های خود را روی این پد قرار دهید تا از سر خوردن آن به جلو جلوگیری کنید.

3. پاشنه های پا بالا کشیده و پد نگهدارنده را بالا بیاورید و دسته ایمنی را آزاد کنید. این وضیت شروع خواهد بود.

4. مچ پا را خم کرده و پاشنه پا را تا جایی که ساق ها کاملا کشیده شوند ، پایین بیاورید. هنگام اجرای این بخش از حرکت ، به داخل نفس بکشید.

5. با صاف کردن مچ با ، و منقبض کردن عضله ساق پا ، پاشنه ها را تا جایی که امکان دارد بالا آورده و کمی مکث کنید.

6. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)