ساق پا ایستاده با دستگاه

ساق پا ایستاده با دستگاه
ساق پا ایستاده با دستگاه
وسیله تمرینی
دستگاه

عضله اصلی : عضله دوقلو

سطح تمرین : مبتدی

1. پد دستگاه را متناسب با قد خود تنظیم کنید.

2. شانه های خود را زیر پد قرار داده و پنجه های پا را رو به جلو قرار دهید. قسمت جلویی پا باید روی پایه دستگاه و پاشنه ها خارج از آن قرار گرفته باشند. با کشیدن زانو ها ، پدهای نگهدارنده را به بالا ، تا جایی که بالاتنه صاف شود فشار دهید. زانو ها را اندکی خم کرده و قفل نکنید. این وضعیت شروع است.

3. همزمان که نفس خود را بیرون می دهید ، عضلات ساق پا را منقبض کرده و پاشنه ها را بالا بیاورید. زانوها را در تمام طول حرکت ، ثابت نگه دارید. یک ثانیه در این حالت مکث کنید.

4. همزمان که به داخل نفس می کشید ، پاشنه ها را پایین آورده و به نقطه شروع برگردید.

5. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

هشدار: اگر از مشکلات پشت رنج می برید ، می توانید حرکت پرس ساق را جایگزین کنید. در غیر این صورت در این حرکت ، پشت خود را کاملا صاف نگه دارید. خم کردن پشت منجر به آسیب پشت خواهد شد.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: می توانید این حرکت را با هالتر و دمبل انجام دهید. همچنین می توانید از دستگاه اسمیت نیز استفاده کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)