پرواز دمبل به بیرون

پرواز دمبل به بیرون
پرواز دمبل به بیرون
عضله فرعی
ماهیچه ذوزنقه‌ای
وسیله تمرینی
دمبل

عضله اصلی : شانه ها

سطح تمرین : مبتدی

1. این یک حرکت اصلاحی بوده و موجب تقویت عضلات سرشانه می شود. وزنه ای سبک را در هر دو دست گرفته و دست ها را در کناره های بدن قرار دهید. انگشت های شست باید رو به بالا قرار داشته باشد.

2. دست ها را به سمت  بالا و بیرون بلند کنید. توجه داشته باشید که دست ها باید در طول حرکت کاملا کشیده باشند.

3. بالا آوردن دست ها را تا جایی که با زمین موازی شوند ادامه دهید. سپس به وضعیت اولیه حرکت برگردید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)