پشت بازو خوابیده با دمبل

پشت بازو خوابیده با دمبل
پشت بازو خوابیده با دمبل
عضله فرعی
قفسه سینه
وسیله تمرینی
دمبل

عضله اصلی : پشت بازو

سطح تمرین : متوسط

1. یک جفت دمبل را در دست گرفته و روی یک میز تخت دراز بکشید. دست ها باید کاملا کشیده و با زمین یا بدن زاویه 90 درجه داشته باشند. کف دست ها باید رو به روی هم و آرنج ها رو به داخل قرار داشته باشند. این وضعیت شروع حرکت خواهد بود.

2. همزمان که به داخل نفس می کشید ، بازو ها را ثابت نگه داشته و دمبل ها را به آرامی  تا جایی که در نزدیکی گوش ها قرار گیرند ، پایین بیاورید.

3. در حالی که بازو ها و آرنج را همچنان نزدیک بدن نگه داشته اید ، با منقبض کردن عضلات پشت بازو ، دمبل ها را به نقطه شروع برگردانید. در حین اجرای این بخش از حرکت ، نفس تان را بیرون دهید.

4. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

هشدار: استفاده از دمبل های سنگین در این حرکت ، ممکن است منجر به آسیب دیدن آرنج ها شود. همچنین اگر دچار آسیب دیدگی آرنج هستید، تمرین پرس دست جمع را جایگزین آن کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: می توانید این حرکت را به شکل تناوبی نیز انجام دهید.

 

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)