چرخش دورانی آرنج

چرخش دورانی آرنج
چرخش دورانی آرنج
عضله فرعی
ماهیچه ذوزنقه‌ای
وسیله تمرینی
NONE

عضله اصلی : شانه ها

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)