پشت بازو هالتر پرسی (دست برعکس)

پشت بازو هالتر پرسی (دست برعکس)
پشت بازو هالتر پرسی (دست برعکس)
عضله فرعی
قفسه سینه
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : پشت بازو

سطح تمرین : متوسط

1. روی میز تخت دراز بکشید. دست ها را کمتر از عرض شانه ها باز کنید. کف دست ها باید به سمت سر قرار گرفته باشد. هالتر را از روی تکیه گاه بلند کرده و در مقابل خود نگه دارید. دست ها باید کشیده شده و عمود بر زمین قرار گرفته باشند. این وضعیت شروع خواهد بود.

2. همزمان که به داخل نفس می کشید ، به آرامی هالتر را تا روی سینه پایین بیاورید. نکته: برای به حداکثر رساندن فشار روی پشت بازوها ، آرنج ها را همواره نزدیک بدن نگه دارید.

3. پس از یک مکث کوتاه ، در حالی که نفس تان را بیرون می دهید ، با انقباض عضلات پشت بازو ، هالتر را بالا ببرید. در نقطه بالایی حرکت کمی مکث کرده و مجددا به آرامی هالتر را پایین بیاورید. نکته: پایین آوردن هالتر باید بیشتر از بالا بردن آن طول بکشد.

4. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

5. پس از پایان ست ، هالتر را روی تکیه گاه بگذارید.

هشدار: اگر در این حرکت آماتور هستید ، از یک نفر کمک گرفته یا در انتخاب وزنه مناسب با توانایی خود دقت کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: می توانید این حرکت را با هالتر خم و یا دمبل هم انجام دهید.

 

 

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)