پشت بازو دمبل از پشت سر نشسته

پشت بازو دمبل از پشت سر نشسته
پشت بازو دمبل از پشت سر نشسته
وسیله تمرینی
دمبل

عضله اصلی : پشت بازو

سطح تمرین : مبتدی

1. روی یک میز دارای پشتی بنشینید . یک دمبل را از لبه بالایی آن گرفته و با هر دو دست در پشت سر نگه دارید. کف دست ها باید رو به بالا باشد. نکته: بهتر است که از یار کمکی بخواهید تا دمبل را به دست شما دهد. این وضعیت شروع حرکت است.

2. بازو ها را نزدیک سر و عمود بر زمین قرار داده و آرنج ها را رو به داخل نگه دارید. دمبل را در مسیری نیم دایره ای شکل و از پشت سر پایین بیاورید تا جایی که ساعد های شما با جلو بازو تماس پیدا کند. نکته: بازو ها باید ثابت بوده و فقط ساعدها حرکت کنند. هنگام اجرای این مرحله ، به داخل نفس بکشید.

3. با انقباض عضلات پشت بازو ، دمبل را به نقطه شروع برگردانده و همزمان نفس تان را بیرون دهید.

4. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت:

  • می توانید این حرکت را به صورت ایستاده انجام دهید ، اما در این صورت به پشت و کمر شما فشار وارد خواهد شد ( به خصوص هنگام استفاده از دمبل های سنگین).
  • می توانید این حرکت را با هالتر صاف یا هالتر هم نیز اجرا کنید.
  • همچنین می توانید این حرکت را با میله صاف ، میله خمیده و طناب متصل به دستگاه سیم کش نیز انجام دهید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)