پشت بازو دمبل خم ایستاده

پشت بازو دمبل خم ایستاده
پشت بازو دمبل خم ایستاده
وسیله تمرینی
دمبل

عضله اصلی : پشت بازو

سطح تمرین : مبتدی

1. در انتهای یک میز تخت نشسته و یک جفت دمبل را در هر یک از دست ها بگیرید (کف دست ها باید به سمت بدن باشد). زانو ها را کمی خم کرده و بالا تنه را به جلو بکشید . در حالی که پشت خود را صاف نگه داشته اید ، از کمر خم شوید. به گونه ای که بالاتنه  تقریبا با زمین موازی شود . دقت کنید که  سر شما باید رو به بالا باشد. بازوها  و دمبل را در یک راستا و نزدیک بدن نگه دارید. نکته: ساعد و بازو باید با یکدیگر زاویه 90 درجه داشته باشند. این وضعیت شروع است.

2. در حالی که بازو ها را در جای خود ثابت نگه داشته اید ، عضلات پشت بازو را منقبض کرده و دمبل ها را تا جایی که دست ها با زمین موازی شوند بالا بیاورید. همزمان با این مرحله ، نفس تان را بیرون دهید.  مشابه سایر حرکات پشت بازو ، در این تمرین نیز تنها بخش متحرک دست ، ساعد خواهد بود.

3. پس از یک مکث کوتاه در بالا ، دمبل ها را به آرامی به نقطه شروع برگردانده و به داخل نفس بکشید.

4. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: می توانید این حرکت را به شکل متناوب برای هر یک از دست ها اجرا کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)