پشت بازو دمبل تک خم

پشت بازو دمبل تک خم
پشت بازو دمبل تک خم
وسیله تمرینی
دمبل

عضله اصلی : پشت بازو

سطح تمرین : مبتدی

1. در انتهای یک میز تخت نشسته و یک جفت دمبل را در هر یک از دست ها بگیرید (کف دست ها باید به سمت بدن باشد). زانو ها را کمی خم کرده و در حالی که پشت خود را صاف نگه داشته اید ، از کمر خم شوید، به گونه ای که بالاتنه  تقریبا با زمین موازی شود . دقت کنید که سر شما باید رو به بالا باشد. بازوها و دمبل را در یک راستا و نزدیک بدن نگه دارید. ساعد و بازو باید با یکدیگر زاویه 90 درجه داشته باشند. این وضعیت شروع است.

2. در حالی که بازو ها را ثابت نگه داشته اید ، نفس تان را بیرون داده و با کمک عضلات پشت بازو ، دمبل ها را تا جایی که دست ها کاملا کشیده شوند بالا ببرید.

3. پس از یک مکث کوتاه در بالا ، به داخل نفس کشیده و دمبل ها را به نقطه شروع برگردانید.

4. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: می توانید این حرکت را با به صورت دو دست همزمان نیز اجرا کنید. همچنین می توانید این حرکت را با سیم کش انجام دهید (این مدل فشار خوبی در نقطه اوج حرکت ، بر عضله وارد خواهد کرد).

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)