پشت بازو سیم کش از پشت با طناب

پشت بازو سیم کش از پشت با طناب
پشت بازو سیم کش از پشت با طناب
وسیله تمرینی
کابل

عضله اصلی : پشت بازو

سطح تمرین : مبتدی

1. طناب را به قرقره پایینی دستگاه سیم کش متصل کنید. پس از انتخاب وزنه مناسب ، پشت به دستگاه نشسته و طناب را با دو دست بگیرید.

2. دست ها پشت سر و آرنج ها را رو به بالا قرار دهید. برای تعادل بهتر می توانید کمی رو به جلو خم شوید ، اما فراموش نکنید که پشت خود را صاف نگه دارید. این وضعیت شروع حرکت خواهد بود.

3. در حالی که بازو ها را در جای خود ثابت نگه داشته اید ، آرنج ها را صاف کرده و دست ها را به بالای سر بکشید.

4. در بالای سر ، عضلات پشت بازو را منقبض کرده و پس از یک مکث کوتاه ، به آرامی به وضعیت شروع برگردید.

5. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)