پشت بازو سیم کش با طناب

پشت بازو سیم کش با طناب
پشت بازو سیم کش با طناب
وسیله تمرینی
کابل

عضله اصلی : پشت بازو

سطح تمرین : مبتدی

1. قرقره های دستگاه سیم کش را در بالاترین نقطه تنظیم کرده و طناب را به دستگاه متصل کنید . طناب را در حالی که کف دست ها رو به روی یکدیگر قرار دارند ، در دست بگیرید.

2. بدن خود را کاملا صاف نگه داشته و بالا تنه را  کمی به سمت جلو خم کنید . بازوها را نزدیک بدن و به صورت عمود بر زمین نگه دارید .ساعد ها باید رو به دستگاه قرار گرفته باشند. این وضعیت شروع حرکت است .

3. با کمک عضلات پشت بازو ، طناب را تا جایی که دست ها در اطراف ران قرار بگیرند و بازوها کاملا کشیده و عمود بر زمین قرار گیرند ، پایین بیاورید. بازوها  باید در طول انجام حرکت ، ثابت و نزدیک بدن قرار داشته باشند و فقط ساعد ها حرکت کنند. . هنگام انجام این بخش از تمرین نفس خود را بیرون دهید .

4. پس از یک ثانیه مکث در این حالت ، طناب را بالا آورده و آن را به نقطه شروع حرکت باز گردانید . هنگام انجام این مرحله از تمرین ، به داخل نفس بکشید.

5. حرکت را به تعداد توصیه شده انجام دهید .

سایر روش ها برای اجرای این حرکت : روش های زیادی برای انجام این حرکت وجود دارد . برای مثال می توانید از دسته خمیده یا میله v شکل استفاده کنید .

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)