پشت بازو سیم کش با میله v شکل

پشت بازو سیم کش با میله v شکل
پشت بازو سیم کش با میله v شکل
وسیله تمرینی
کابل

عضله اصلی : پشت بازو

سطح تمرین : مبتدی

1. قرقره های دستگاه سیم کش را در بالاترین نقطه تنظیم کرده و میله V شکل را به دستگاه متصل کنید . میله را گرفته و دست ها را به اندازه عرض شانه از هم فاصله دهید (کف دست ها باید رو به پایین باشد).

2. بدن خود را کاملا صاف نگه داشته و بالا تنه را  کمی به سمت جلو خم کنید . بازوها را نزدیک بدن و به صورت عمود بر زمین نگه دارید .ساعد ها باید رو به دستگاه و انگشت شست باید بالاتر از انگشت کوچک قرار گرفته باشند. این وضعیت شروع حرکت است .

3. با کمک عضلات پشت بازو ، میله را پایین آورده تا جایی که میله در تماس با ران ها قرار گرفته  و بازوها کاملا کشیده و عمود بر زمین قرار گیرند بازوها  باید در طول انجام حرکت ،  ثابت و نزدیک بدن قرار داشته باشند و فقط ساعدها حرکت کنند. . هنگام انجام این بخش از تمرین نفس خود را بیرون دهید .

4. پس از یک ثانیه مکث در این حالت ، میله را بالا آورده و آن را به نقطه شروع حرکت باز گردانید . هنگام انجام این مرحله از تمرین ، به داخل نفس بکشید.

5. حرکت را به تعداد توصیه شده انجام دهید .

سایر روش ها برای اجرای این حرکت : روش های زیادی برای انجام این حرکت وجود دارد . برای مثال می توانید از طناب یا دسته خمیده استفاده کنید . همچنین می توانید دست ها را به صورت بر عکس بگیرید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)