پشت بازو دیپ با وزنه

پشت بازو دیپ با وزنه
پشت بازو دیپ با وزنه
عضله فرعی
قفسه سینه
وسیله تمرینی
دیگر

عضله اصلی : پشت بازو

سطح تمرین : متوسط

1. برای انجام این تمرین  به دو میز تخت در پشت و جلوی خود نیاز دارید. لبه یکی از میزها را با دو دست خود بگیرید. دست ها باید کاملا کشیده و  نزدیک به بدن بوده و به اندازه عرض شانه از یکدیگر فاصله داشته باشند.

2. پاها را کشیده و روی میز مقابل خود قرار دهید. پاهای شما باید موازی با زمین و بالاتنه شما عمود بر زمین قرار گرفته باشد. از یار کمکی بخواهید وزنه را روی ران های شما قرار دهد. نکته: انجام این تمرین بدون یار کمکی ممکن است منجر به آسیب دیدگی شود. این وضعیت شروع شما خواهد بود.

3. همزمان که به داخل نفس می کشید ، با خم کردن آرنج ها ، بدن را تا جایی که بازوها زاویه ای کمتر از 90 درجه با ساعد پیدا کنند ، پایین بیاورید. نکته: آرنج ها را تا جایی که امکان دارد نزدیک بدن نگه دارید.

4. با کمک عضلات پشت بازو خود را بالا کشیده و به نقطه شروع حرکت برگردید.

5. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

هشدار: با قرار دادن پاها روی میز ، اجرای این حرکت دشوارتر خواهد شد. بهتر است در ابتدا این تمرین را بدون وزنه انجام دهید تا از فرم صحیح حرکت خارج نشوید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)