زیربغل سیم کش روی میز شیب دار

زیربغل سیم کش روی میز شیب دار
زیربغل سیم کش روی میز شیب دار
وسیله تمرینی
کابل

عضله اصلی : پشتی بزرگ

سطح تمرین : مبتدی

1. دسته صاف را به دستگاه متصل کرده و روی یک میز شیب دار پشت به دستگاه دراز بکشید.

2. دست ها را کشیده و دسته را در مقابل خود و با فاصله  سانتی از ران ها نگه دارید. کف دست ها باید رو به بالا بوده و فاصله دست ها از هم به اندازه عرض شانه باشد. این وضعیت شروع حرکت خواهد بود.

3. بازو ها را ثابت نگه داشته و دسته را تا جایی که در بالای سر قرار گیرد ، بالا بیاورید. هنگام اجرای این بخش از حرکت ، به داخل نفس بکشید.

4. نفس تان را بیرون داده و با انقباض عضلات زیربغل ، به آرامی به نقطه شروع حرکت برگردید.

5. کمی مکث کرده و حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: می توانید این حرکت را با دسته زاویه دار و طناب هم اجرا کنید. همچنین می توانید با استفاده از دسته تکی ، حرکت را به شکل متناوب انجام دهید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)