زیربغل سیم کش تک دست روی زمین

زیربغل سیم کش تک دست روی زمین
زیربغل سیم کش تک دست روی زمین
عضله فرعی
ماهیچه دوسر بازویی
وسیله تمرینی
کابل

عضله اصلی : پشتی بزرگ

سطح تمرین : مبتدی

1. قرقره دستگاه سیم کش را در بالای دستگاه قرار داده و دسته تکی را به آن متصل کنید. وزنه مناسب خود را انتخاب کنید.

2. در مقابل دستگاه زانو بزنید ، با یکی از دست ها ، دسته را گرفته و دست خود را کاملا صاف کنید. دقت کنید که کف دست شما باید رو به جلو باشد. این وضعیت شروع است.

3. با خم کردن آرنج و نزدیک کردن تیغه های شانه به هم ، دسته را به پایین بیاورید. همزمان ، مچ دست خود را طوری بچرخانید که در انتهای حرکت ، کف دست به سمت بدن قرار بگیرد.

4. پس از یک مکث کوتاه به نقطه شروع برگشته و حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)