بارفیکس با دستگاه

بارفیکس با دستگاه
بارفیکس با دستگاه
عضله فرعی
ماهیچه دوسر بازویی
وسیله تمرینی
دستگاه

عضله اصلی : پشتی بزرگ

سطح تمرین : مبتدی

1. روی دستگاه بارفیکس قرار بگیرید. دست ها را بیشتر از عرض شانه باز کرده و کف دست ها را رو به جلو قرار دهید. این وضعیت شروع است.

2. بدن خود را صاف نگه داشته ، عضلات زیربغل را منقبض کرده و تا جایی که می توانید خود را بالا بکشید.

3. سپس به آرامی و تا جایی که دست ها کاملا صاف شوند ، پایین بروید. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کرده و با ایمنی کامل از دستگاه خارج شوید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)