بارفیکس

بارفیکس
بارفیکس
عضله فرعی
ماهیچه دوسر بازویی
وسیله تمرینی
بدن

عضله اصلی : پشتی بزرگ

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)