زیربغل سیم کش با یک دست

زیربغل سیم کش با یک دست
زیربغل سیم کش با یک دست
عضله فرعی
ماهیچه دوسر بازویی
وسیله تمرینی
کابل

عضله اصلی : پشتی بزرگ

سطح تمرین : مبتدی

1. یک دسته تکی را به پایین ترین قسمت دستگاه سیم کش متصل کنید.

2. بعد از انتخاب وزنه مناسب، چند قدم عقب آمده و پاهای خود را با فاصله  زیاد از هم  باز کنید. دست شما (دست درگیر ) باید کاملا کشیده شده و شانه رو به جلو متمایل باشد. این وضعیت شروع حرکت است.

2. با منقبض کردن عضله سرشانه و جمع کردن آرنج دسته را به عقب بکشید. همزمان با اجرای حرکت ، مچ دست خود  را  بچرخانید تا کف دست به سمت بدن قرار گیرد.

3. پس از مکثی کوتاه ، به نقطه شروع برگردید.

4. حرکت را به تعداد توصیه شده انجام دهید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)