بارفیکس با دسته V

بارفیکس با دسته V
بارفیکس با دسته V
عضله فرعی
ماهیچه دوسر بازویی
وسیله تمرینی
بدن

عضله اصلی : پشتی بزرگ

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)