زیر بغل لت از جلو دست باز

زیر بغل لت از جلو دست باز
زیر بغل لت از جلو دست باز
عضله فرعی
ماهیچه دوسر بازویی
وسیله تمرینی
کابل

عضله اصلی : پشتی بزرگ

سطح تمرین : مبتدی

1. روی دستگاه لت (سیم کش) بنشینید. پدهای نگهدارنده زانو را متناسب با قد خود تنظیم کند. این پدها مانع بلند شدن نشیمنگاه شما حین حرکت خواهند شد.

2. در حالی که کف دستها را رو به جلو نگه داشته اید ، میله را گرفته و دستها را بیشتر از عرض شانه باز کنید.

3. درحالی که دست ها را  کاملا در مقابل خود کشیده اید ، بالاتنه خود  را در حدود 30 درجه به عقب خم کرده و سینه ها را رو به بیرون دهید. این وضعیت شروع است.

4. همزمان که نفس تان را بیرون می دهید ، با عقب بردن شانه ها و بازوها ، دسته را تا جایی که با سینه ها تماس پیدا کند ، پایین بیاورید. نکته: در پایین ترین نقطه حرکت ، روی انقباض عضلات پشت تمرکز کنید. نیمه بالایی بدن باید ثابت باشد (به غیر از دست ها). ساعد ها فقط وظیفه نگه داشتن دسته را بر عهده دارند ، برای پایین کشیدن وزنه از ساعد ها کمک نگیرید.

5. پس از یک مکث کوتاه در این حالت ، به آرامی به موقعیت شروع برگردید . در این حالت دست ها باید صاف بوده و عضلات زیربغل کاملا کشیده شده باشند. هنگام اجرای این مرحله ، به داخل نفس بکشید.

6. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: مدل دیگر این حرکت ، کشش از پشت گردن است. اما به دلیل فشار بالایی که این مدل بر کتف ها وارد می کند ، چندان توصیه نمی شود.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)