زیر بغل لت از پشت دست باز

زیر بغل لت از پشت دست باز
زیر بغل لت از پشت دست باز
عضله فرعی
ماهیچه دوسر بازویی
وسیله تمرینی
کابل

عضله اصلی : پشتی بزرگ

سطح تمرین : متوسط

1. روی دستگاه لت (سیم کش) بنشینید. پد های نگهدارنده زانو را متناسب با قد خود تنظیم کند. این پد ها مانع بلند شدن نشیمنگاه شما حین حرکت خواهند شد.

2. در حالی که کف دستها را رو به جلو نگه داشته اید ، میله را گرفته و دستها را بیشتر از عرض شانه باز کنید.

3. درحالی که دست ها را  کاملا در مقابل خود کشیده اید ،سر و بالاتنه خود را به جلو ببرید ، به گونه ای که میله با گردن شما در یک راستا قرار بگیرد. این وضعیت شروع است.

4. همزمان که نفس تان را بیرون می دهید ، با عقب بردن شانه ها و بازوها ، میله را تا جایی که تقریبا با گردن تماس پیدا کند ، پایین بیاورید. نکته: در پایین ترین نقطه حرکت ، روی انقباض عضلات پشت تمرکز کنید. نیمه بالایی بدن باید ثابت باشد (به غیر از دست ها). ساعد ها فقط وظیفه نگه داشتن میله را بر عهده دارند ، برای پایین کشیدن وزنه از ساعد ها کمک نگیرید.

5. پس از یک مکث کوتاه در این حالت ، به آرامی میله را بالا برده و  به موقعیت شروع برگردید . در این حالت دست ها باید صاف بوده و عضلات زیربغل کاملا کشیده شده باشند. هنگام اجرای این مرحله ، به داخل نفس بکشید.

6. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

هشدار: اجرای نادرست این حرکت ممکن است موجب آسیب دیدگی شود. اگر دچار آسیب دیدگی در ناحیه کتف هستید ، این حرکت را با لت از جلو جایگزین کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: می توانید این حرکت را از جلو انجام دهید. این مدل ایمن تر بوده و فشار زیادی بر کتف ها وارد نمی کند.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)