پشت با کتل بل کماندویی

پشت با کتل بل کماندویی
پشت با کتل بل کماندویی
عضله فرعی
عضلات شکم
وسیله تمرینی
کتل بل

عضله اصلی : میانی پشت

سطح تمرین : حرفه ای

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)