جفت دمبل خم

جفت دمبل خم
جفت دمبل خم
عضله فرعی
ماهیچه دوسر بازویی
وسیله تمرینی
دمبل

عضله اصلی : میانی پشت

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)