کشش زیربغل با هالتر

کشش زیربغل با هالتر
کشش زیربغل با هالتر
عضله فرعی
پشتی بزرگ
وسیله تمرینی
NONE

عضله اصلی : میانی پشت

سطح تمرین : مبتدی

1. هالتر را تقریبا تا ارتفاع کمر روی جایگاه تنظیم کنید. همچنین می توانید از دستگاه اسمیت استفاده کنید.

2. زیر هالتر قرار بگیرید. میله هالتر  را گرفته و دست ها را بیشتر از عرض شانه باز کنید. بدن خود را صاف نگه داشته و پاشنه پا را روی زمین قرار دهید. دست های شما باید کاملا کشیده شده باشند. این وضعیت شروع است.

3. با خم کردن آرنج ها ، سینه خود را به هالتر نزدیک کنید . هنگام بالا رفتن ، تیغه های شانه را به سمت یکدیگر فشار دهید.

4. در نقطه بالایی حرکت ، کمی مکث کرده ، سپس به موقعیت شروع برگردید.

5. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

 

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)