کشش زیربغل با کش تمرینی

کشش زیربغل با کش تمرینی
کشش زیربغل با کش تمرینی
عضله فرعی
ماهیچه دوسر بازویی
وسیله تمرینی
دیگر

عضله اصلی : میانی پشت

سطح تمرین : مبتدی

1. کش تمرینی را به تکیه گاهی ثابت متصل کنید. انتهای کش ها را در دست گرفته و خود را از آن آویزان کنید. بدن خود را صاف نگه داشته و پاشنه پا را روی زمین قرار دهید. دست های شما باید کاملا کشیده شده باشند. این وضعیت شروع است.

2. با خم کردن آرنج ها ، سینه خود  را به دست هایتان نزدیک کنید . هنگام بالا رفتن ، تیغه های شانه را به سمت یکدیگر فشار دهید.

3. در نقطه بالایی حرکت ، کمی مکث کرده ، سپس به موقعیت شروع برگردید.

4. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)