بارفیکس ترکیبی

بارفیکس ترکیبی
بارفیکس ترکیبی
عضله فرعی
ماهیچه دوسر بازویی
وسیله تمرینی
دیگر

عضله اصلی : میانی پشت

سطح تمرین : حرفه ای

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)