زیر بغل دمبل تک خم

زیر بغل دمبل تک خم
زیر بغل دمبل تک خم
عضله فرعی
ماهیچه دوسر بازویی
وسیله تمرینی
دمبل

عضله اصلی : میانی پشت

سطح تمرین : مبتدی

1. یک میز تخت را انتخاب کرده و یک جفت دمبل را در دو طرف آن قرار دهید.

2. پای راست خود را روی قسمت انتهایی میز قرار دهید. بالاتنه را رو به جلو خم کنید تا بدن شما موازی با زمین قرار گیرد. دست راست خود را روی انتهای دیگر میز قرار داده و از آن برای حفظ تعادل خود کمک بگیرید.

3. با دست چپ خود دمبل را از روی زمین بلند کرده و نگه دارید. کف دست باید رو به بدن قرار گرفته باشد. این وضعیت شروع است.

4. در حالی که بالاتنه را ثابت و دست خود را نزدیک بدن نگه داشته اید ، نفس تان را بیرون داده و دمبل را در مسیری مستقیم به سمت سینه بالا بیاورید. نکته: مطمئن شوید که نیروی لازم برای بلند کردن دمبل ها را با انقباض عضلات پشت تامین می کنید نه دست ها. از ساعد ها فقط برای نگه داشتن دمبل استفاده کنید نه بلند کردن آن.

5. به داخل نفس کشیده و دمبل را به نقطه شروع برگردانید.

6. دست را عوض کرده و حرکت را برای دست مخالف نیز تکرار کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: می توانید این حرکت را با دستگاه سیم کش انجام دهید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)