زیربغل هالتر خم دست برعکس

زیربغل هالتر خم دست برعکس
زیربغل هالتر خم دست برعکس
عضله فرعی
ماهیچه دوسر بازویی
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : میانی پشت

سطح تمرین : متوسط

1. صاف ایستاده و هالتر را در دست بگیرید. کف دست ها باید رو به بالا قرار داشته باشد.

2. زانوها را کمی خم کرده و با خم شدن از کمر ،بالاتنه خود را جلو بیاورید. نکته: دقت کنید که پشت شما باید صاف بوده و تقریبا موازی با زمین قرار داشته باشد. در طول انجام حرکت به جلو نگاه کرده وسر را بالا نگه دارید. این وضعیت شروع حرکت خواهد بود.

3. درحالی که بالاتنه را ثابت نگه داشته اید ، نفس خود را بیرون داده و با کمک عضلات پشت هالتر را به سمت بدن بالا بیاورید. آرنج ها را نزدیک بدن قرار داده و از ساعد ها فقط برای نگه داشتن هالتر استفاده کنید . در بالاترین نقطه حرکت عضلات پشت را منقبض کرده و کمی در این حالت مکث کنید.

4. سپس به داخل نفس کشیده و به آرامی به نقطه شروع برگردید.

5. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

هشدار: این حرکت به افرادی که از مشکلات پشت رنج می برند توصیه نمی شود. حرکت جایگزین برای این دسته از افراد ، زیربغل قایقی است.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: می توانید این حرکت را با دمبل و یا در شرایطی  که کف دست ها رو به داخل قرار دارد ، نیز اجرا کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)