پشت غلتک

پشت غلتک
پشت غلتک
عضله فرعی
ماهیچه ذوزنقه‌ای
وسیله تمرینی
رول فوم

عضله اصلی : میانی پشت

سطح تمرین : متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)