حمل بشکه

حمل بشکه
حمل بشکه
عضله فرعی
عضلات شکم
وسیله تمرینی
دیگر

عضله اصلی : پایینی پشت

سطح تمرین : متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)