کمر غلتک

کمر غلتک
کمر غلتک
وسیله تمرینی
رول فوم

عضله اصلی : پایینی پشت

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)