هرم

هرم
هرم
عضله فرعی
شانه ها
وسیله تمرینی
توپ تمرینی

عضله اصلی : پایینی پشت

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)