صبح بخیر نشسته

صبح بخیر نشسته
صبح بخیر نشسته
عضله فرعی
باسن
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : پایینی پشت

سطح تمرین : متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)