صبح بخیر(سلام دادن) با هالتر

صبح بخیر(سلام دادن) با هالتر
صبح بخیر(سلام دادن) با هالتر
عضله فرعی
باسن
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : پایینی پشت

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)