کشش سوپرمن(دست و پا به بالا)

کشش سوپرمن(دست و پا به بالا)
کشش سوپرمن(دست و پا به بالا)
عضله فرعی
باسن
وسیله تمرینی
بدن

عضله اصلی : پایینی پشت

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)