حفظ تعادل روی توپ

حفظ تعادل روی توپ
حفظ تعادل روی توپ
عضله فرعی
عضلات شکم
وسیله تمرینی
توپ تمرینی

عضله اصلی : باسن

سطح تمرین : متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)