پل زدن با باسن همراه با گام برداشتن

پل زدن با باسن همراه با گام برداشتن
پل زدن با باسن همراه با گام برداشتن
عضله فرعی
همسترینگ
وسیله تمرینی
بدن

عضله اصلی : باسن

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)