ضربه پا به عقب

ضربه پا به عقب
ضربه پا به عقب
عضله فرعی
همسترینگ
وسیله تمرینی
بدن

عضله اصلی : باسن

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)