کشش باسن با کش تمرینی

کشش باسن با کش تمرینی
کشش باسن با کش تمرینی
عضله فرعی
همسترینگ
وسیله تمرینی
تسمه

عضله اصلی : باسن

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)