بلند کردن باسن با بند

بلند کردن باسن با بند
بلند کردن باسن با بند
عضله فرعی
عضله دوقلو
وسیله تمرینی
تسمه

عضله اصلی : باسن

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)