کشش باسن خوابیده

کشش باسن خوابیده
کشش باسن خوابیده
وسیله تمرینی
بدن

عضله اصلی : باسن

سطح تمرین : حرفه ای

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)